Menu

Rechtsgebieden

De advocaten van ons kantoor zijn in verregaande mate gespecialiseerd in:

  • Familierecht en mediation (mr. Trovatello en mr. Verstappen)
  • Erfrecht en verdeling nalatenschappen (mr. Verstappen)

Deze specialisatie van de verschillende advocaten is ingegeven door pure interesse in het betreffende vakgebied.
Het is onze overtuiging dat wij onze cliënten beter van dienst kunnen zijn indien de advocaat maximaal is onderlegd. Dat kan volgens ons alleen als die advocaat niet ook nog werkzaam is op andere terreinen.

Werkwijze

Ons kantoor heeft als doelstelling het leveren van kwalitatief hoogstaande rechtsbijstand en die betaalbaar is. Doordat de advocaten van het kantoor zich in verregaande mate hebben gespecialiseerd, zijn wij in staat om aan deze doelstelling te voldoen. Wij werken steeds aan het optimaliseren van de kantoorvoering.

Uiteraard streven wij ook naar een hoog vakinhoudelijk niveau onder meer doordat de advocaten voortdurend opleiding en educatie volgen. Wij streven er steeds naar om binnen de gegeven omstandigheden voor u het maximaal haalbare resultaat te bereiken. Het liefst doen wij dat in onderlinge samenspraak met de wederpartij of diens advocaat. Mocht dat niet lukken dan kan in overleg worden besloten om te gaan procederen.

mediation