Menu

Erfrecht

Bij erfrecht gaat het onder meer over;

  • verdeling van nalatenschappen;
  • advisering omtrent (beneficiair) aanvaarden of verwerpen van nalatenschappen;
  • de positie van minderjarigen bij nalatenschappen;
  • aanspraak maken op legitieme porties;
  • aanspraak maken op andere wettelijke rechten zoals vruchtgebruik (op voortgezet gebruik) woning, verzorgingsvruchtgebruik en som ineens;
  • vereffeningen van nalatenschappen.

In kwestie rondom erfrecht wordt u bijgestaan door mr. P(eter) Verstappen

mediation