Menu

Erfrecht

Bij erfrecht gaat het onder meer over;

  • verdeling van nalatenschappen;
  • advisering omtrent (beneficiair) aanvaarden of verwerpen van nalatenschappen;
  • de positie van minderjarigen bij nalatenschappen;
  • aanspraak maken op legitieme porties;
  • aanspraak maken op andere wettelijke rechten zoals vruchtgebruik (op voortgezet gebruik) woning, verzorgingsvruchtgebruik en som ineens;
  • vereffeningen van nalatenschappen.

In kwestie rondom erfrecht wordt u bijgestaan door mr. P(eter) Verstappen

mediation

Trovatello Verstappen advocatuur en mediation is een kostenmaatschap en is de handelsnaam van de afzonderlijke advocatenpraktijken van mr. C. Trovatello (“Advocatenpraktijk mr. C. Trovatello” KvK-nummer 58690204 / btw-identificatienummer  NL001701967B28) en mr. P.A.G. Verstappen (“Verstappen Advocaat’’ KvK-nummer 88078892 / btw-identificatienummer  NL001893651B17 ), die ieder voor eigen rekening en risico praktijk uitoefenen.


  • Copyright 2021
  • Privacyverklaring

Website created by OJO Communications