Menu

Familierecht en mediation

Bij familierecht gaat het onder meer om;

 • echtscheiding, waarbij advocaten als eenzijdige belangenbehartiger optreden;
 • ontbinding van geregistreerd partnerschap;
 • beëindiging van een samenleving;
 • de positie van kinderen (erkenning, gezag, zorgregeling);
 • kinderalimentatie;
 • verrekening en verdeling van ouderdomspensioen aan en nabestaandenpensioenaanspraken;
 • afwikkeling huwelijkse voorwaarden;
 • verdeling en verrekening/boedelscheiding na echtscheiding;
 • wijziging voornaam.

Bij mediation treden de advocaten ook als;

 • bemiddelaar in echtscheidingen, waarbij de advocaat de belangen van beide cliënten behartigt;
 • bemiddelaar bij beëindiging van samenleving;
 • bemiddelaar bij zorgregelingen;
 • bemiddelaar bij de overige onderwerpen.

In de voomelde kwesties wordt u bijgestaan door mr. C(oncetta) Trovatello of door mr. P(eter) Verstappen.

mediation