Menu

Familierecht en mediation

Bij familierecht gaat het onder meer om;

 • echtscheiding, waarbij advocaten als eenzijdige belangenbehartiger optreden;
 • ontbinding van geregistreerd partnerschap;
 • beëindiging van een samenleving;
 • de positie van kinderen (erkenning, gezag, zorgregeling);
 • kinderalimentatie;
 • verrekening en verdeling van ouderdomspensioen aan en nabestaandenpensioenaanspraken;
 • afwikkeling huwelijkse voorwaarden;
 • verdeling en verrekening/boedelscheiding na echtscheiding;
 • wijziging voornaam.

Bij mediation treden de advocaten ook als;

 • bemiddelaar in echtscheidingen, waarbij de advocaat de belangen van beide cliënten behartigt;
 • bemiddelaar bij beëindiging van samenleving;
 • bemiddelaar bij zorgregelingen;
 • bemiddelaar bij de overige onderwerpen.

In de voomelde kwesties wordt u bijgestaan door mr. C(oncetta) Trovatello of door mr. P(eter) Verstappen.

mediation

Trovatello Verstappen advocatuur en mediation is een kostenmaatschap en is de handelsnaam van de afzonderlijke advocatenpraktijken van mr. C. Trovatello (“Advocatenpraktijk mr. C. Trovatello” KvK-nummer 58690204 / btw-identificatienummer  NL001701967B28) en mr. P.A.G. Verstappen (“Verstappen Advocaat’’ KvK-nummer 88078892 / btw-identificatienummer  NL001893651B17 ), die ieder voor eigen rekening en risico praktijk uitoefenen.


 • Copyright 2021
 • Privacyverklaring

Website created by OJO Communications