Menu

Mr. Peter Verstappen

“We zien de dingen niet zoals ze zijn, maar zoals wij zijn”
(Anaïs Nin | Frans-Cubaanse schrijfster)


Cliënten die bij ons komen zitten niet zelden in een heel complex deel van hun leven, wat vaak ook nog bol staat van emoties. Teneinde cliënten goed te kunnen helpen probeer ik ze (ook eens) op een andere manier naar hun situatie te laten kijken. Behalve met de gevleugelde uitspraak van Anaïs Nin, help je mensen vaak ook door hen uit te leggen dat gedrag van een ander vaak niet te veranderen is maar dat het gaat om de wijze waarop je er zelf mee omgaat; dat kun je wel sturen.

Ik ben zelf ervaringsdeskundige als het gaat om echtscheiding. Ik ben later opnieuw getrouwd. Ik weet dus hoe diep een echtscheiding kan ingrijpen in een mensenleven. Beide kinderen van mijn echtgenote zijn inmiddels “uitgevlogen”. Omdat zij jarenlang onderdeel hebben uitgemaakt van het gezin is de dynamiek van het stiefgezin mij meer dan bekend. De zaken waarin ik in het privéleven geloof pas ik ook toe in mijn praktijk. Eerlijk, persoonlijk en betrokken en ik ga altijd (eerst) uit van het harmoniemodel. Pas als mensen er niet uitkomen, is procederen een optie. Dan is het oordeel van de rechter nodig. Als er kinderen bij betrokken zijn is het een doel op zich om niet te hoeven procederen. Ik ben lid (en voorzitter) van verschillende businessclubs, een ontbijtclub, een "Dispuut" van mannen en betrokken bij het verenigingsleven in mijn dorp.

Gemeenschappelijk of eenzijdig belang

Veel echtparen die gaan scheiden kiezen voor een bemiddeling. In de meeste gevallen leidt dat tot de beste afspraken die ook het langst houdbaar zijn. Als er redenen zijn om niet voor een bemiddeling te kiezen, sta ik mensen bij als eenzijdig advocaat. Zowel in bemiddelingen als ook in eenzijdige zaken beschouw ik het als mijn opdracht – vind het ook een eer- om mensen door een doorgaans zeer moeilijke periode van hun leven te loodsen, van het verwerken (van verdriet, boosheid en teleurstelling) tot aan het opnieuw oppakken van het leven. Dat is naar mijn mening alleen mogelijk door niet alleen oog te hebben voor de regelgeving maar ook, eigenlijk eerst, aandacht te hebben voor de mens zelf. Eigenlijk moet je een coach zijn voor mensen met aandacht voor hun toekomst. Dat betekent een oprechte interesse voor de mens, nieuwsgierig zijn naar hun drijfveren en belangen. Hoe zaken juridisch worden geregeld (hoe bijvoorbeeld om te gaan met de onderneming en de afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden) dient bij voorkeur zoveel mogelijk op die toekomst te worden afgestemd. Ik beschouw mijzelf als een familierechtadvocaat van de menselijke maat. Behalve met echtscheidingen houd ik mij ook bezig met overige familiezaken zoals alimentatie, gezag / zorgregelingen / erkenning / ontkenning kinderen, afwikkeling huwelijkse voorwaarden en verdelingen alsmede met de afwikkelingen van een samenleving. Daarnaast wordt ik veelvuldig door de rechtbank benoemd als bijzonder curator die de belangen van kinderen behartig en de rechtbank als zodanig dien te adviseren. Tot slot, maar niet in de laatste plaats, ben ik gespecialiseerd erfrecht advocaat.

Persoonlijke ontwikkeling:

Ik heb rechten gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Limburg te Maastricht en ben sinds 1996 advocaat. Sinds het jaar 2000 houd ik mij alleen nog maar bezig met het familierecht en erfrecht in de meest brede zin van het woord. Ik ben sinds 2008 als mede-eigenaar verbonden aan het kantoor.

Rechtsgebiedenregister

Mr. Peter Verstappen heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:


Personen- en famillierecht:

  • - Echtscheidingen, alimentatiezaken en omgangsregelingen
  • - Internationaal privaatrecht
  • - Mediation
  • - Ouderschap en erkenning
  • - Bijzonder curator

Erfrecht:

  • - Aanvaarding, verwerping, beneficiaire aanvaarding
  • - Verdeling nalatenschap
  • - Beroep op wettelijke rechten zoals legitieme vordering
  • - Onrechtmatige onttrekking tijdens leven van erflater

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Mr. Peter Verstappen
Contact
Lid van vFAS Vereniging familierechtadvocaten- en scheidingsmediators en erfrecht.