Menu

Nieuws

Indexeringspercentage 2024 is 6,2%; wat betekent dat voor u?
Geplaatst op Thursday April 04, 2024

Indexeringspercentage 2024 is 6,2%; wat betekent dat voor u? Ieder jaar veranderen de lonen en de prijzen vanwege inflatie; alimentatiebedragen moeten daarom jaarlijks worden aangepast. De overheid berekent met welk percentage deze bedragen moeten worden verhoogd, waarna de minister van Justitie dit via de Staatscourant bekend maakt.


Betrek kinderen bij het opstellen van een ouderschapsplan
Geplaatst op Friday September 08, 2023

Betrek kinderen bij het opstellen van een ouderschapsplan Den Haag – 8 september 2023 – Het verplichte ouderschapsplan bij scheiding bestaat vijftien jaar. Hoog tijd voor de Nederlandse vereniging van Familie- en erfrecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS), ontwerper van het meest gebruikte model ouderschapsplan, om het plan te evalueren en het model te vernieuwen en aan te passen aan de huidige tijd. Uit onderzoek onder 463 gescheiden ouders blijkt het ouderschapsplan een welkome leidraad in een moeilijke periode. Meer dan de helft van de gescheiden ouders vindt het zelfs een goed idee om al tijdens de relatie afspraken te maken over de kinderen. Opvallend is dat kinderen in 56% van de gevallen niet betrokken worden bij het maken van de afspraken voor het ouderschapsplan, iets wat de vFAS wel voorstaat.


Beleidswijziging SVB levert extra strijd bij scheiding op
Geplaatst op Wednesday April 26, 2023

Beleidswijziging SVB levert extra strijd bij scheiding op Met het doorvoeren van een beleidswijziging ten aanzien van kinderbijslag en co-ouderschap, veroorzaakt de Sociale Verzekeringsbank een volgende strijd tussen gescheiden ouders met kinderen. In haar besluitvorming laat SVB duidelijk doorklinken niet te weten hoe om te gaan met kinderbijslag in relatie tot kinderalimentatie. De Nederlandse vereniging van Familie- en erfrecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS) verzoekt de SVB daarom met klem om haar beleid aan te laten sluiten bij de regels voor kinderalimentatie.


Reflectietraject: bijstand advocaat draagt bij aan rust en betere rechtsbescherming
Geplaatst op Thursday February 02, 2023

Reflectietraject: bijstand advocaat draagt bij aan rust en betere rechtsbescherming Den Haag – 2 februari 2023 – Voor de familie- en jeugdrechters van de rechtbanken en gerechtshoven is de kinderopvangtoeslagaffaire aanleiding geweest om te reflecteren op hun werk. Een reflectiecommissie is in april 2022 van start gegaan; vandaag presenteerde zij het onderzoeksrapport ‘Recht Doen aan Kinderen en Ouders’. De Nederlandse vereniging van Familie- en erfrecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS) onderschrijft de conclusies, in het bijzonder voor wat betreft het belang van goed feitenonderzoek, het betrekken van de kinderen en de procedurele rechtvaardigheid waar het gaat om beslissingen die diep ingrijpen op het familie- en gezinsleven.


Geen wettelijke basis uitgekleed ouderlijk gezag
Geplaatst op Wednesday December 28, 2022

Geen wettelijke basis uitgekleed ouderlijk gezag De overheid vindt het belangrijk dat gezamenlijk gezag makkelijker wordt geregeld. Per 1 januari 2023 wijzigt daarom de wet en geldt automatisch gezamenlijk gezag bij erkenning. Hiermee loopt Nederland in lijn met de wetgeving in omringende landen. De Nederlandse vereniging van Familie- en erfrecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS) onderschrijft dat gezamenlijk gezag door erkenning recht doet aan de juridische positie van de niet-gehuwde of geregistreerde partner van de moeder.


Aantal kindvriendelijke uitspraken groeit
Geplaatst op Tuesday November 01, 2022

Aantal kindvriendelijke uitspraken groeit Den Haag – 1 november 2022 – Familierechtadvocaten zien het aantal kindvriendelijke uitspraken groeien. Vooral bij de zorgverdeling worden kinderen door de rechter gehoord of mogen een brief schrijven aan de rechter. Kindvriendelijke uitspraken passen in een trend. Hiermee komen rechters tegemoet aan de wettelijke waarborging dat het kind moet worden gehoord. Vandaag is het honderd jaar geleden dat de Burgerlijke Kinderwet werd uitgebreid door de invoering van de ondertoezichtstelling. Een interview met onder andere de voorzitter van de Nederlandse vereniging van Familie- en erfrecht Advocaten en Scheidingsmediators (vFAS), krijgt deze dag extra aandacht in het juridisch magazine Mr.


Nieuw wetsvoorstel geeft opa's en oma's meer kans op een omgangsregeling met de kleinkinderen
Geplaatst op Thursday July 07, 2022

Nieuw wetsvoorstel geeft opa's en oma's meer kans op een omgangsregeling met de kleinkinderen Niet alleen voor ouders zelf, maar ook voor grootouders is de scheiding van hun kinderen een ingrijpende aangelegenheid. Er kan van alles veranderen in de omgang met de kleinkinderen. Wanneer het contact ongewild wordt verbroken, hebben opa's en oma's de mogelijkheid de rechter om een omgangsregeling te vragen.


Automatisch gezamenlijk ouderlijk gezag bij erkenning
Geplaatst op Thursday March 31, 2022

Automatisch gezamenlijk ouderlijk gezag bij erkenning De Eerste Kamer heeft op dinsdag 22 maart ingestemd met het wetsvoorstel waarmee ook ongehuwde partners bij erkenning van hun kind het wettelijke gezamenlijke gezag kunnen krijgen. De initiatiefnemers van dit wetsvoorstel zijn van mening dat de huidige wetgeving niet goed meer aansluit op de behoefte van de veranderde samenleving, waarbij verschillende samenlevingsvormen steeds gangbaarder zijn geworden.


Scheiden? Verdeel ook uw schadevrije jaren!
Geplaatst op Friday December 17, 2021

Scheiden? Verdeel ook uw schadevrije jaren! Vanaf 1 januari 2022 wordt het mogelijk om opgebouwde schadevrije jaren te verdelen als u gaat scheiden. Dat heeft het Verbond van Verzekeraars vandaag bekendgemaakt.


Aantal echtscheidingen in 2020 inderdaad gedaald
Geplaatst op Friday November 19, 2021

Aantal echtscheidingen in 2020 inderdaad gedaald Het CBS, Centraal Bureau voor de Statistiek, publiceert jaarlijks het aantal echtscheidingen dat in Nederland is uitgesproken. Onlangs zijn de cijfers over het jaar 2020 bekendgemaakt. Hieruit blijkt dat het aantal echtscheidingen is gedaald ten opzichte van het jaar ervoor. Geen verrassing voor de familierechtadvocaten van de vFAS.


Interculturele scheidingsaanvragen groeit; 32% onwetend over geldende regelgeving
Geplaatst op Tuesday September 07, 2021

Interculturele scheidingsaanvragen groeit; 32% onwetend over geldende regelgeving Scheiden in Nederland: sneller, gemakkelijker en goedkoper Den Haag – 6 september 2021 – Met de toename van interculturele relaties en huwelijken groeit ook het aantal scheidingen in deze groep. De Nederlandse vereniging van Familie- en erfrecht Advocaten en Scheidingsmediators (vFAS) deed in juli 2021 onderzoek onder haar leden om te achterhalen in hoeverre culturele en religieuze verschillen invloed hebben op de afwikkeling van een scheiding en de begeleiding ervan.


Dag van de Scheiding 10 september 2021: Grenzeloos scheiden
Geplaatst op Thursday September 02, 2021

Dag van de Scheiding 10 september 2021: Grenzeloos scheiden 10 september 2021 is alweer de 11e Dag van de Scheiding die door de vFAS wordt georganiseerd. Een goede begeleiding bij scheiding is noodzaak, vinden wij. De scheidingsadvocaten en scheidingsmediators van de vFAS zijn hoog opgeleid en beschikken over de specialistische kennis, kwaliteiten en vaardigheden om iedere scheiding goed te begeleiden.


Tweede Kamer verkiezingen 17 maart - verkiezingsspecial
Geplaatst op Tuesday March 16, 2021

Tweede Kamer verkiezingen 17 maart - verkiezingsspecial Op 17 maart aanstaande vinden de Tweede Kamer verkiezingen plaats. Met maar liefst 37 deelnemende partijen kan het best lastig zijn de juiste keuze te maken.


De Vries Willems, Groen van der Laan of De Vries Groen?
Geplaatst op Thursday March 11, 2021

De Vries Willems, Groen van der Laan of De Vries Groen?  In het huidige naamrecht moeten ouders kiezen tussen de naam van de ene ouder of de andere ouder. Het komt steeds vaker voor dat ouders hun kind een dubbele achternaam willen geven. De wet zou dus eigenlijk moeten worden aangepast. Inmiddels is er een wetsvoorstel die dit mogelijk moet maken.


Liever luisteren dan lezen? Beluister eens een podcast!
Geplaatst op Tuesday February 09, 2021

Liever luisteren dan lezen? Beluister eens een podcast! Als u heeft besloten om te gaan scheiden, komt er veel op u en uw ex-partner af. Hoe gaat u de scheiding juridisch regelen? Hoe zorgt u ervoor dat alles goed wordt georganiseerd voor de kinderen? Wat gebeurt er met de bezittingen en eventuele schulden?


Trovatello Verstappen advocatuur en mediation is een kostenmaatschap en is de handelsnaam van de afzonderlijke advocatenpraktijken van mr. C. Trovatello (“Advocatenpraktijk mr. C. Trovatello” KvK-nummer 58690204 / btw-identificatienummer  NL001701967B28) en mr. P.A.G. Verstappen (“Verstappen Advocaat’’ KvK-nummer 88078892 / btw-identificatienummer  NL001893651B17 ), die ieder voor eigen rekening en risico praktijk uitoefenen.


  • Copyright 2021
  • Privacyverklaring

Website created by OJO Communications